-A A +A

Polityka prywatności

AHMES Sp. z o.o.  podejmuje starania by maksymalnie chronić informacje przekazywane przez użytkowników swojego serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Korzystając z dostępnych nam metod zabezpieczeń chronimy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom niepowołanym oraz bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie. 
 
Przesyłając poprzez naszą stronę internetową pytania, użytkownicy udostępniają dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu). Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, zwłaszcza z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). AHMES Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony internetowej innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
AHMES Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach www.izzinakarte.pl, jak i tych, które umieszczają linki do naszego serwisu.
 
 
Śledź nas na Facebooku